صنعت - غیره

پمپ مازوت مایعات روغن نفت گازوییل آب


توضیحات:

پمپ و دینام مازوت، گازوییل، نفت سیاه، مایعات، روغن، نفت، نفتکش الکتروموتور آلمانی sever. سایز لوله پمپ، 6 سانت. کوبله شده روی شاسی و آماده به کار.

خبرم کن