رزومه کارجویان


تصویر نام و نام خانوادگی جنسیت سن تحصیلات مدرک تحصیلی شهر تلفن جزییات
عبدالله زرین مرد ۳۴ فوق دیپلم انبارداری بروجن 09171864758
محسن حیدری مرد 27 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-بازاریابی يزد 09138866373
سعديه صفائي ن‍زاد زن 23 لیسانس مترجمي زبان انگليسي مشهد 09903403186
رها صفائي ن‍زاد زن 26 لیسانس روانشناسي عمومي مشهد 09903403185
حسین گودرزی مرد 29 دیپلم مکانیک اندیشه 09354530364
ابراهیم طهارزاده مرد 25 لیسانس ژئومورفولوژی تبريز 09334606061
حسین پورابراهیمی مرد 28 دیپلم مکانیک موتورهای دریایی بندرانزلي 09376760731
وحید سنگین آبادی مرد 23 لیسانس مهندسی تجهیزات بندری قروه 09187134587
پویا غرقی مرد 38 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی تهران 09122784355
مطهره یاری زن ۳۰ فوق لیسانس ریاضی کاربردی تهران 09125587114

خبرم کن