اعلام بار - استعلام کانتینر برای محموله صادراتی

نام شرکت نام کالا مبدا مقصد نوع بسته بندی زمان ثبت جزییات
ark برنج تهران یزد
آرک شیراز تهرانی
بازرگانی محمدرضا سلیمانی هگزامین بندرعباس امارات عربی - دبی پالت
بازرگانی محمدرضا سلیمانی کاشی و سرامیک بندرعباس داکار پالت
شیراز ترابر پنیر بندرعباس هامبورگ یخچال

خبرم کن