اعلام بار - داخلی - محموله

درخواست کننده : عابدینی

نام کالا : بار پرس
نوع بسته بندی : پرس شده
مبدا : تهران
مقصد: ازاد شهر
وزن کل: 2 تن
وزن هر کامیون:
نوع کامیون: خاور
تعداد کامیون:

توضیحات :

بارگیری 1396/04/02

خبرم کن