اعلام بار - داخلی - محموله

درخواست کننده : 16

نام کالا : android
نوع بسته بندی :
مبدا : shz
مقصد: teh
وزن کل: 100
وزن هر کامیون: 100
نوع کامیون: کفی
تعداد کامیون: 10

توضیحات :

desc...

خبرم کن