اعلام بار - داخلی - محموله

درخواست کننده : حسینی

نام کالا : کاشی
نوع بسته بندی : پالت
مبدا : میبد
مقصد: مرز مهران
وزن کل: 26
وزن هر کامیون:
نوع کامیون:
تعداد کامیون:

توضیحات :

خبرم کن