اعلام بار - خارجی - کشتی آماده بارگیری

درخواست کننده : حیدر عنبری

مبدا : بندرعباس
مقصد: امارات
نوع کشتی: تانکر
ظرفیت بارگیری: 2000 تن
نوع کالا: مواد نفتی

توضیحات :

توضیحات کشتی اماده بارگیری

خبرم کن