مشاغل - شرکت های کشتیرانی

شرکت کشتیرانی وحمل و نقل بین المللی بارآوران

نوع فعالیت : نمایندگی کشتیرانی و حمل ونقل
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 88511160
موبایل:
تلگرام:
آدرس: خیابان احمد قصیر کوچه ششم پلاک 14

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن