مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 2485
فکس: 88934250
موبایل: 09121259985
تلگرام:
آدرس: خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت خیابان رحمتی بهمبری پلاک 5

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن