مشاغل - شرکت های کشتیرانی

آبنوس خارگ

نوع فعالیت :   کشتیرانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 7733825370
موبایل: 09173722990 
تلگرام: *
آدرس:  استان بوشهر - جزیره خارگ میدان امام خمینی

توضیحات و رزومه:

3. حمل دریایی کلیه محموله های تجاری،صنعتی، خودرو و ... از بنادر جنوبی ایران به کلیه بنادر طرف قرارداد دنیا.

خبرم کن