مشاغل - شرکت های کشتیرانی

آرام مارین سیر

نوع فعالیت :   کشتیرانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 22988087
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: خیابان شهید بهشتی خیابان صابونچی کوچه ایازی پلاک 19 واحد 8

توضیحات و رزومه:

4.  انجام کلیه خدمات تعمیر شناور در اسکله های اختصاصی واقع در بندر عجمان امارات.

خبرم کن