مشاغل - شرکت های کشتیرانی

آسيا دريا ساحل

نوع فعالیت :   کشتیرانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 2126200879
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: تهران خیابان شهید فیاضی(فرشته)-خیابان بیدار-پلاک 29-واحد 24

توضیحات و رزومه:

9. تخلیه و بارگیـری

خبرم کن