مشاغل - شرکت های کشتیرانی

آگاهان دریا

نوع فعالیت :   کشتیرانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندرانزلی-غازیان-خیابان طالقانی-کوچه افشار -پلاک186

توضیحات و رزومه:

10. خرید،فروش و اجاره شناور

خبرم کن