مشاغل - شرکت های کشتیرانی

آهنگ دريا

نوع فعالیت :   کشتیرانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 88665235
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: تهران - خيابان وحيد دستگردي - پلاك 285 - واحد 12

توضیحات و رزومه:

11. تنظیم کلیه مدارک بارگیری و تخلیه شناورها

خبرم کن