مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

آتیه گستر همکاران(تعطیل)

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۶۷۵۲   
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندرعباس-چهار راه مرادی کوچه رضوان ۲ طبقه فوقانی بانک اقتصادنوین ط۳و۳

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن