مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

افشار بار بندر 

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۱۸۵۹  
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بلوار امام خمینی- ۳ راه دلگشا – برج نیلوفر ط ۱ واحد ۶

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن