مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

امید بار بندر

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : 1737
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بلوار ساحلی- جنب ایستگاه میناب–پاساژمریدی ط ۱

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن