مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

امجد پوشش

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۱۸۷۶  
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بعد از یادبود سمت چپ طبقه فوقانی بانک ملت

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن