مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

آبادان (دولتی)  

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۵۷۲۵۲   
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: :اسکله باهنرجنب هتل نقش جهان خ پرسی گازشرکت‌خیبرسابق

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن