مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

باستان بندر

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۲۰۹۵   
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: میدان قدس ضلع غربی بلوار حقانی جنب صندوق تعاون

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن