مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

 بندر جنوب کیهان 

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۳۷۴۸      
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس:  سه راه هتل هما ساختمان هما واحد ۲۶  

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن