مشاغل - شرکت های کشتیرانی

شرکت کشتیرانی جنوب دریا بندر

نوع فعالیت : نمایندگی کشتیرانی و حمل ونقل
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 0
موبایل:
تلگرام:
آدرس: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند پلاک 19 ساختمان یونیک طبقه اول

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن