مشاغل - شرکت های کشتیرانی

شرکت کشتیرانی هفت دریا

نوع فعالیت : نمایندگی کشتیرانی و حمل ونقل
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 22270638
موبایل:
تلگرام:
آدرس: بلوار میرداماد شماره 169

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن