مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت خرمشهر ترخیص اروند

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 30562
فکس: 7632251237
موبایل: 09177002956
تلگرام:
آدرس: خیابان امام خمینی ساختمان پژوهش ط2

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن