مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت جواهر ترخیص جنوب

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 8160003555
فکس: 7633678387
موبایل: 09177236979
تلگرام:
آدرس: بلوار دانشگاه ساختمان تشریفات تک ط4 واحد 5

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن