مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت کیان ترخیص

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 32755
فکس: 88911088
موبایل: 09122440722
تلگرام:
آدرس: بلوار کشاورز تقاطع فلسطین فلسطین شمالی کوچه راد ساختمان راد ط4 واحد 9

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن