مشاغل - شرکت های کشتیرانی

شرکت کشتیرانی خدمات ساحلی

نوع فعالیت : نمایندگی کشتیرانی و حمل ونقل
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 88771153
موبایل:
تلگرام:
آدرس: میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند شماره 72 طبقه 3

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن