مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 30540
فکس: 22648192
موبایل: 09121932955
تلگرام:
آدرس: خیابان دولت کوچه هشتم پلاک 24 طبقه 2

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن