مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 4340
فکس: 22545985
موبایل: 09121025190
تلگرام:
آدرس: بزرگراه ایت اله صدر خروجی دروس خیابان برادران رحمانی کوچه دلپذیر پلاک 7 طبقه 2

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن