مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت مینا تجارت

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 80156
فکس: 1344440146
موبایل: 09113814314
تلگرام:
آدرس: گلشن روبروی مسجد جامع شرکت مینا تجارت

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن