مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت سما ترخیص

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 2397
فکس: 66121849
موبایل: 09121163488
تلگرام:
آدرس: ستارخان اول پاتریس پلاک 5 ط4 واحد 8 شدکت سما ترخیص

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن