مشاغل - کارگزاران گمرک - حقیقی

کارگزار گمرک

نوع فعالیت : ترخیص کالا , صادرات و واردات
شماره پروانه / ثبت : ۹۵۶۸۲۴۵
فکس: 0
موبایل: ۰۹۱۲۸۴۱۰۹۲۹
آدرس:

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن