مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت دنیای ترخیص

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 820107
فکس: 88027031
موبایل:
تلگرام: 09218597852
آدرس: کارگر شمالی خیابان هفتم پلاک 42 واحد 14

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن