مشاغل - شرکتهای خدمات دریایی

خدمات دریایی دریا مهر

نوع فعالیت : تامین تجهیزات شناورها و کشتی سازیها
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 7633554427
موبایل:
تلگرام:
آدرس: بلوار پاسداران سه راه 22 بهمن جنب ساختمان اریا

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن