مشاغل - شرکتهای خدمات دریایی

شرکت کشتی سازی و صنایع دریایی شایگان

نوع فعالیت : مشاوره طراحی و ساخت انواع شناورها و ادوات ساجلی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 0
موبایل: 09173715193
تلگرام:
آدرس: سبز آباد ناحیه صنعتی دریایی بوشهر

توضیحات و رزومه:


خبرم کن