مشاغل - شرکت های بازرگانی - بین المللی

Transworld Universal Sdn Bhd شرکت بازرگانی ترانس ورلد یونیورسلا

نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
شماره پروانه / ثبت : 912043
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: Unit 2702 Central Plaza No 34 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن