مشاغل - شرکت های بازرگانی - داخلی

بازرگاني صدرا تجارت غرب

نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
شماره پروانه / ثبت : 1896
فکس: 0
موبایل: 9117864501
تلگرام: *
آدرس: زنجان - ابهر - چهار راه معلم-ساختمان حکیم- طبقه6-واحد16

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن