مشاغل - شرکت های بازرگانی - بین المللی

IMPEX TRADE CO

نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: آدرس دفتر مرکزی:  Zeytinilk Mah-yakutlu Sok. No: 10/1 Bakirkoy/Istanbul/TURKEY درس دیگر دفاتر: تهران

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن