مشاغل - شرکت های تولیدی

کاشي اورست

نوع فعالیت : تولید کننده کاشی
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: یزد، نرسید ه به پلیس راه اشکذر، نبش کارخانه آرد شمس، کاشی اورست اید ه لا

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن