مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت آسان ترخیص خزر

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 4091
فکس: 88810394
موبایل: 09121010205
تلگرام:
آدرس: خیابان مطهری خیابان اورامان پلاک 37 واحد 1

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن