مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت بازرگانی مهیار

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 4665
فکس: 1152332079
موبایل: 09111912340
تلگرام:
آدرس: خیابان فردوسی شمالی شرکت بازرگانی مهیار

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن