مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 104-15
فکس: 88772300
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان اسفندیار - پلاک 54

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن