مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت بازرگانی نگین تمدن پارس

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 9006
فکس: 3537240656
موبایل: 09133594042
تلگرام:
آدرس: بلوار صدوقی جنب بانک کشاورزی شرکت بازرگانی نگین تمدن پارس

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن