مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 137-12
فکس: 88798777
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - پلاک 17 طبقه 4 واحد 15

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن