مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت بازرگانی وزین تجارت پارت

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 32713
فکس: 4434376801
موبایل: 09144623145
تلگرام:
آدرس: بلوار امام روبروی شهرداری ساختمان اسماعیل زاده ط3 واحد 6

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن