مشاغل - کارگزاران گمرک - حقوقی

شرکت زورق دریا

نوع فعالیت : ترخیص کالا وصادرات وواردات
شماره پروانه / ثبت : 1747
فکس: 66007425
موبایل: 09121183973
تلگرام:
آدرس: خیابان آزادی جنب دانشگاه شریف کوچه صادقی پلاک 26 واحد 3

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن