مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 102-15
فکس: 22894304
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از میرداماد - نرسیده به ظفر - ایستگاه مینا - کوچه زرین - برج مینا - شماره 1189/1

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن