مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

نوع فعالیت : مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 105-16
فکس: 88794927
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران - بزرگراه آفریقا - بلوار آرش - شماره 4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن