مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت بازرسی مهندسی آزمون اسا پارسه

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 150-9
فکس: 77617625
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران - خیابان بهار جنوبی - برج تجاری بهار - واحد 584 طبقه 4

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن