مشاغل - شرکت های بازرسی کالا

شرکت بازرسی فنی نسا بین الملل

نوع فعالیت : مواد غذایی ، نفت و مواد نفتی ، مواد معدنی ، کاهای مصرفی ، کالاهای صنعتی
شماره پروانه / ثبت : 157-9
فکس: 21
موبایل:
تلگرام:
آدرس: تهران-ولیعصر روبروی ورودی اصلی پارک ملت پلاک 2617 طبقه 3 واحد

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن